ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6-11-2019

OΣύνδεσμός μας αποφάσισε μετά από γνωμάτευση του Νομικού μας Συμβούλου να καταθέσει ενστάσεις για τον επαναϋπολογισμό της κύριας σύνταξης όπως αυτό φαίνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του μηνός Ιανουαρίου 2019.

Η εν λόγω ένσταση θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέχρι 30-11-2019 στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς του ΤΑΧΙSNET.

 

Υπόδειγμα ένστασης έχει σταλεί σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας.

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ένσταση