Ενημερωτικό δελτίο 16/3/2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σ.ΞΑΝΘΑΚΟΥ

Σας ενημερώνω, ότι με σεβασμό στα μέτρα που ανακοινώθηκαν και με γνώμονα την προάσπιση της υγείας όλων μας, αναστέλλω την λειτουργία του γραφείου μου μέχρι 27/3/2020. Για επείγουσες περιπτώσεις, μπορείτε να αφήσετε μήνυμα στον τηλεφωνητή μου. Όσοι έχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις να γνωρίζουν ότι έχω μεριμνήσει σχετικώς και ουδέν δικαίωμα θα απωλέσουν. Επίσης όσοι πρέπει να αποστείλουν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις κ.λ.π. μπορούν να το πράξουν και μετά τις 27/3 χωρίς πρόβλημα.