ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/1/2018

Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη των μελών του ΔΣ με τους Νομικούς Συμβούλους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μας.
Εξετάστηκαν λεπτομερώς όλες οι εκκρεμείς και οι τρέχουσες Νομικές Υποθέσεις.
Όπως κάθε φορά εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα με επιστημονική προσέγγιση και αποφασίστηκε η επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων και η επισύναψη τους στις ήδη υποβληθείσες καθώς και στις νέες αγωγές.
 
ØΣε αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι Εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ για να αποκρούσουν ενέργειες που στοχεύουν στο ξεπούλημα Μονάδων της Επιχείρησης.