ΘΕΜΑ: ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Πατήστε ΕΔΩ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ Μ.Τ/Χ.Τ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΙΝ ΚΑΝΩ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

  1.  Συζητώ και κατανοώ το τι πρόκειται να κάνω.

  2. Διαπιστώνω την κατάσταση που βρίσκονται τα μέσα απομόνωσης (Δ/Φ, Δ/Ι) του πίνακα Μ.Τ, δηλαδή αν είναι  ανοικτά (OFF) ή κλειστά (ON) (Μιμικό διάγραμμα-Οπτικός έλεγχος).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Οι ασύγχρονοι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι απλοί στην κατασκευή και έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης. Για το λόγο αυτό η χρήση τους είναι πλατιά διαδεδομένη. Το ρεύμα εκκίνησης τους είναι 4 έως 8 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα κανονικής λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, η απ΄ευθείας εκκίνηση του κινητήρα σε συνδεσμολογία τριγώνου, που είναι η συνδεσμολογία λειτουργίας τους, δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο (πτώση τάσης). Για να περιοριστεί το ρεύμα εκκίνησης, αλλά και για την προστασία τους, χρησιμοποιείται ο αυτόματος διακόπτης αστέρα-τριγώνου (Υ-Δ) (star delta switch), που για συντομία αναφέρεται ως αστεροτρίγωνο. Συνήθως χρησιμοποιείται σε κινητήρες ισχύος πάνω από τρεις ίππους (περίπου 2 KW). Οι κινητήρες αυτοί έχουν τρία τυλίγματα, τα άκρα των οποίων ονομάζονται U1-U2, V1-V2 και W1-W2.

Οι βασικοί νόμοι της Ηλεκτρολογίας

10168469 1722353554642759 1574592934 n

Καιρός

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή