ΘΕΜΑ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050.