Θεμα : ΑΦΙΕΡΩΜΑ Σ'ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ -ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ ΚΑΙ Σ'ΟΣΟΥΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑ'Ι'ΔΑΣ

">">

 

">