Καλή Σχολική Χρονιά

Κ Α Λ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Σ Ε  Ο Λ Α  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  Κ Α Ι  Κ Α Λ Η  Δ Υ Ν Α Μ Η  Σ Τ Ο Υ Σ  Γ Ο Ν Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ Σ  Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ Σ

12003379 1678212129056902 2525268049172139019 n

 

11209682 1678212165723565 313741366399498381 n11990511 1678212199056895 7929586370282533868 n