Στηρίζουμε έμπρακτα τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ), με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του προς όφελος όλων των Ασφαλισμένων (Εργαζομένων & Συνταξιούχων)

tmproswpikoy