ΘΕΜΑ: Απόφαση ΣτΕ για κατηγορία ΕΝΣΤΟΛΩΝ.

Η κατ’ αρχήν απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ για τις κρατήσεις του Ν.4093/12 στην ειδική κατηγορία ΕΝΣΤΟΛΩΝ θα αποτελέσει βασικό στοιχείο, αφού πρώτα διαβασθεί και μελετηθεί όταν καθαρογραφεί περίπου σε (4)τέσσερις μήνες, για τη διεκδίκηση των μειώσεων στους Μισθούς και τις Συντάξεις και από άλλες κατηγορίες Πολιτών.
Ο Σύνδεσμος μας ήδη έχει ενημερώσει τα Μέλη του και η πλειοψηφία τους έχουν καταθέσει σχετικές ενστάσεις για τις κρατήσεις που έγιναν με το Ν.4093/12.
Σημ. Η υποβολή αγωγών θα προκύψει μετά από τη Νομική ερμηνεία, της παραπάνω απόφασης.