ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΈΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παρατηρηθηκε πρόβλημα με την ασφάλιση των έμμεσων μελών, όπως μας μεταφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους. Μετά από επικοινωνία με το ΤΑΠ-ΔΕΗ μας διαβεβαιωσαν ότι την επόμενη εβδομάδα θα αποκατασταθεί η ανωμαλία μετά την ολοκληρωση των διασταυρώσων από την ΗΔΙΚΑ. Επίσης μας διευκρίνισαν ότι σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, να υπογράφεται μια υπεύθυνη δήλωση ότι είστε ασφαλισμένοι και να κατατίθεται αρμοδίως.