ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο Ιδιωτικοποίησης και εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα των προστατευμένων μελών (συζύγων) κατά ένα(1) έτος.

Δηλαδή η ασφαλιστική ικανότητα που έληγε στις 28/02/2022, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως 28/02/2023.

 

Πέντε (5) χρόνια μετά την δημιουργία του -υπέρ ταμείου- ΕΦΚΑ και δεν μπόρεσαν ακόμα, να δημιουργήσουν το νέο αρχείο-μητρώο των Ασφαλισμένων μελών και έτσι συνεχίζονται οι ανανεώσεις ασφαλιστικής ικανότητας με παρατάσεις.