Ανακοίνωση καταγγελία προς το ΕΤΕΑ

Εκφράζουμε την αντίθεση μας και καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ που έκανε την επιλογή  να καταργήσει το Υποκατάστημα στη Μυλλέρου και να μεταφέρει τους υπαλλήλους (αποσπασμένους ΔΕΗ και μη) καταρχήν στην οδό Πειραιώς και στη συνέχεια άγνωστο που.
 
            Ενώ  δηλαδή είχε αρχίσει με μεγάλη βέβαια καθυστέρηση να μπαίνει μια σειρά στην έκδοση των Επικουρικών Συντάξεων, χωρίς καμία ειδοποίηση έκλεισαν το Υποκατάστημα στη Μυλλέρου.
 
            Έτσι η ταλαιπωρία των Συναδέλφων Συνταξιούχων θα συνεχιστεί, ενώ ο κίνδυνος να χαθούν τα αρχεία είναι μεγάλος, αφού οι φάκελοι θα μετακινούνται από Μυλλέρου στη Πειραιώς και τανάπαλι.
 
            Καλούμε τη διοίκηση του ΕΤΕΑ να λάβει σοβαρά υπόψη της την ευθύνη που θα έχει απʼ την κορύφωση της αγανάκτησης των Συναδέλφων Συνταξιούχων, που περιμένουν την Επικουρική τους Σύνταξη.
 
Επισημαίνουμε τέλος προς τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και την ΠΟΣ-ΔΕΗ ότι δεν πρέπει να  αφήσουν τέτοιες διαλυτικές ενέργειες να υλοποιηθούν.