ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ-ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ

37381181 2133452466866197 4099546588974678016 nΣυνάδελφοι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με στεντόρεια φωνή όλων των μελών του καταδίκασε την ''αποεπένδυση''- ξεπούλημα των μονάδων της ΔΕΗ , Μελίτης και Μεγαλόπολης και έδωσε το αγωνιστικό παρόν σε όλες τις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας. Έτσι και τώρα συμπαρίσταται στον αγώνα σας για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της διάλυσης της ΔΕΗ , που δυστυχώς υποστηρίζονται από τα γνωστά κέντρα και αποτελούσαν  μάλιστα διαχρονικό τους στόχο , από την οδηγία της ΕΕ 96/92. Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έχει καταρτίσει σχετικό πρόγραμμα δράσης και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των ενεργειών , που θα οδηγήσουν τον Όμιλο ΔΕΗ στην απώλεια του στρατηγικού του ρολού , στην Ηλεκτρική Ενέργεια.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Σε προσλήψεις 99 ατόμων προχωρά η ΔΕΗ σε διάφορες ειδικότητες και σε διάφορες περιοχές της χώρας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/ΔΕΘ-ΑΗΣ Ρόδου: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού/ΔΕΘ-ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στη Σορωνή Ρόδου της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α Δ Μ Η Ε 169 Ν Ε Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακωνίας & Λάρισας όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Την πρόσληψη 86 ατόμων στην Αθήνα και τα νησιά για διάφορες ειδικότητες ανακοινώνει η ΔΕΗ. Δείτε παρακάτω αναλυτικά:

  • Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά Κυκλάδων)