ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018 - 209 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018 - 209 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Από τον πίνακα κατανομής θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγεί προσωπικό των ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές
 • ΠΕ Διοικητικοί
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι
 • ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
 • ΠΕ Οικονομικοί
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Στατιστικοί
 • ΠΕ Τοπογράφοι
 • ΠΕ Χημικοί
 • ΠΕ Χημικοί – Μηχανικοί
 • ΤΕ Διοικητικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί – Μηχανικοί
 • ΤΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
 • ΤΕ Οικονομικοί
 • ΤΕ Πολιτικοί – Μηχανικοί
 • ΤΕ Προγραμματιστές
 • ΤΕ Τοπογράφοι – Μηχανικοί
 • ΔΕ Γραμματείς
 • ΔΕ Δομικών Έργων
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 • ΔΕ Καταμετρητές
 • ΔΕ Μηχανολόγοι
 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
 • ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.