ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Την πρόσληψη 86 ατόμων στην Αθήνα και τα νησιά για διάφορες ειδικότητες ανακοινώνει η ΔΕΗ. Δείτε παρακάτω αναλυτικά:

  • Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά Κυκλάδων)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά Κυκλάδων)
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Ειδικό Παράρτημα Η/Υ
Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

  • Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά ΒΑ Αιγαίου – Σποράδων)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά ΒΑ Αιγαίου – Σποραδων)
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Ειδικό Παράρτημα Η/Υ
Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

  • Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Δωδεκάνησα – Κρήτη)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Δωδεκάνησα-Κρήτη)
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Ειδικό Παράρτημα Η/Υ
Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

  • Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2018 για τον Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Ειδικό Παράρτημα Η/Υ
Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και πληροφορίες (pdf αρχείο)

  • Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τον Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ)
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Αιτήσεις υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από 29.06.2018 ημέρα Παρασκευή έως και 09.07.2018 ημέρα Δευτέρα.