ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ (ΔΕΗΑΝ) ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ ;

ΔΕΗ Α.Ε (51% ΔΗΜΟΣΙΟ ) - ΚΚΠ ΔΕΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΣΕ 2018 - 2021

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΔΕΗ) - ΚΚΠ ΔΕΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΣΕ 2018 - 2021

ΑΔΜΗΕ ΑΕ (51% ΔΗΜΟΣΙΟ) - ΚΚΠ ΔΕΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΣΕ 2018 - 2021

ΔΕΗΑΝ ΑΕ (100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΔΕΗ) - ΚΚΠ Ι.Χ - ΣΣΕ;;; (αναμεινατε στο ακουστικο σας )