ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 19 - 12 - 2018

* Η κύρια σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2019 θα συμπεριλαμβάνει και τον επαναϋπολογισμο που προβλέπεται στο Ν4387/16.

 * Από τη ''προσωπική διαφορά'' που προκύπτει για κάθε Συνάδελφο, εάν είναι αυτή μεγαλύτερη, δεν θα γίνει καμία περικοπή σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης και πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Εάν είναι αυτή αρνητική θα καταβάλλεται το ποσό της διαφοράς σε πέντε ετήσιες δόσεις.

 * Έτσι όσοι πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη από τον Δεκέμβρη του 2018, πρέπει να ξέρουν ότι η επιπλέον διαφορά, αποτελεί το 1/5 της ολικής αύξησης που δικαιούνται.

 * Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μας θα καθυστερήσει η δυνατότητα έκδοσης εκκαθαριστικών σημειωμάτων, θα είναι καλό στο ΑΤΜ της τράπεζας να πατήσουν ''ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ'' για να διαπιστώσουν την διαφορά.

Σημ. Θυμίζουμε ότι για όσους Συναδέλφους συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 1993, δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με το ΤΑΠ-ΔΕΗ.