ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/3/2019

* Τα απογραφικά δελτία του ΕΦΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ μπορείτε να τα στέλνετε και στα γραφεία του Συνδέσμου μας.

* Η προσβολή της απόφασης για τον επαναϋπολογισμό, θα γίνει σύμφωνα με το νομικό μας σύμβουλο, όταν αυτός αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά σημειώματα.

* Οι αποφάσεις του ΣτΕ και της Κυβέρνησης, θα κρίνουν την πορεία διεκδίκησης των αναδρομικών με βάσει και τις αγωγές που έχουν κατατεθεί.

* Απαίτηση υπάρχει από ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και ΕΤΕ-ΔΕΗ για την άμεση πρόσληψη τεχνικού προσωπικού λόγω της τεράστιας έλλειψης σ’ όλες τις μονάδες.

* Τυχόν μείωση στις αποδοχές σας, κατά 20€ περίπου, πιθανά να οφείλεται στην «σιωπηρή» αποδοχή σας, στην πρόσθετη ασφάλιση του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΔΕΗ.