ΑΣΕΠ: 332 νέες προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 332 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

 

ΔΕΗ

ΔΕΔΔΗΕ