ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ 31-7-2020

O Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο κ. Σταύρο Ξανθάκο, σας ενημερώνει: Με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε, σε σχέση με την καταβολή των αναδρομικών, με κάθε επιφύλαξη, ενόψει έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης, με όλες τις λεπτομέρειες και πιθανώς διευκρινίσεις, προκύπτουν οι εξής κατηγορίες:

Α) Όσοι έχουν κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριας + επικουρικής, πάνω από 1.000 € και έχουν ασκήσει αγωγές, θα λάβουν: Τα αναδρομικά κύριας σύνταξης άτοκα, μέχρι 31-12-2020. Τους τόκους για τα αναδρομικά κύριας σύνταξης (δικαστικά)*  Τα αναδρομικά για την επικουρική σύνταξη έντοκα (δικαστικά)*  Τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα αδείας έντοκα (δικαστικά)* Ποσά ηθικής βλάβης και δικαστικών εξόδων (δικαστικά)* * εφόσον τελεσιδικήσουν οι αγωγές τους

Β) Όσοι έχουν κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριας + επικουρικής, πάνω από 1.000 € και δεν έχουν ασκήσει αγωγές: Θα λάβουν τα αναδρομικά κύριας σύνταξης άτοκα, μέχρι 31-12-2020, με βάση την ψηφισθείσα νομοθετική διάταξη. Μέχρι τον χρόνο «καταβολής» των χρηματικών ποσών για τα αναδρομικά στην κύρια σύνταξη, (με απώτατο σημείο την 31-12- 2020), μπορούν να προσφύγουν δικαστικά, διεκδικώντας τα αναδρομικά επικουρικών και δώρων. Αν δεν το πράξουν, η «καταβολή» των χρημάτων, συνεπάγεται ότι το δικαίωμα διεκδίκησης για επικουρικές και δώρα, χάνεται, γιατί θεωρείται ότι, στην ουσία, έχουν συναινέσει σε «συμβιβασμό».

Γ) Όσοι έχουν κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριας + επικουρικής, κάτω από 1.000 € και έχουν ασκήσει αγωγές:  Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής, δεν θα λάβουν με την τροπολογία κάτι, αλλά θα περιμένουν να λάβουν τα Δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και επίδομα αδείας έντοκα δικαστικά καθώς και ποσά ηθικής βλάβης και δικαστικών εξόδων.

Δ) Όσοι έχουν κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριας + επικουρικής, κάτω από 1.000 € και δεν έχουν ασκήσει αγωγές:  Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής, δεν θα λάβουν με την τροπολογία κάτι, δικαιούται, όμως, εφόσον το επιθυμούν, να προσφύγουν δικαστικά, μέχρι 31-12-2020 (λόγω παραγραφής), μόνο για τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και για το Επίδομα αδείας. Αν έχουν καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ, έχουν διακόψει την παραγραφή και μπορούν να κινηθούν και μετά την 31-12-2020.


***ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο ενημερωτικό σημείωμα του Σεπτεμβρίου 2020 θα σας παραθέσουμε αναλυτικά αριθμητικά παραδείγματα.