ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11-10- 2017 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ Ν.4387/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ Ν.4387/2016

Την Παρασκευή, 6-10-2017, συζητήθηκε – μετά από δύο αναβολές - στην μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σειρά αιτήσεων ακυρώσεως κατά των εφαρμοστικών του νόμου 4387/2016 («ν. Κατρούγκαλου») Υπουργικών Αποφάσεων, στην οποία ήταν παρών και ο Νομικός μας Σύμβουλος Στ. Ξανθάκος.

 

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους ζητείται η ακύρωση, στην ουσία, του άνω νόμου, είναι οι εξής:

α) η αντισυνταγματικότητα του επαναϋπολογισμού των κύριων συντάξεων, υπό την έννοια της μη συμμόρφωσης του δημοσίου προς τις ήδη εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις (2287-2289/2015), με τις οποίες εκρίθησαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Για το θέμα αυτό έχουν ήδη ασκηθεί αγωγές από τα μέλη του Συνδέσμου μας, επομένως οι σκέψεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού, θα έχουν άμεση επίπτωση σ΄ αυτές.

β) η μη νομιμότητα της συστάσεως του ΕΦΚΑ, υπό την έννοια ότι σ΄αυτόν εντάσσονται ανομοιογενή ως προς την οικονομική τους βιωσιμότητα ταμεία (ένα εξ αυτών ήταν και το ΤΑΠ-ΔΕΗ).

γ) η άνιση μεταχείριση και η έλλειψη αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας των νέων διατάξεων.

δ) το απρόσφορο και των νέων μέτρων, όταν ήδη σήμερα συζητάμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενωρίτερα από την αρχική νομοθετική ρύθμιση.

ε) η έλλειψη οποιασδήποτε ειδικής και εμπεριστατωμένης μελέτης (άλλως αναλογιστικής μελέτης) για την εισαγωγή των νέων μέτρων και

στ) ειδικώς για την ΔΕΗ, ετέθη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ΠΟΣ-ΔΕΗ, η οποία είχε καταθέσει ξεχωριστό δικόγραφο, το θέμα της ιδιαιτερότητας του ασφαλιστικού συστήματος της ΔΕΗ και του πάγιου πόρου από το έτος 1999 και μέχρι σήμερα, καθώς και η «πλήρης» κατάργησή του πλέον με το Ν. 4387/16. Ο Πρόεδρος του Σ.τ.Ε. κ. Σακελλαρίου, ανέφερε ότι είναι «νομικό ζήτημα» και η Ολομέλεια θα το εξετάσει.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει, μεταξύ των άλλων, η ΠΟΣ-ΔΕΗ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η ΑΔΕΔΥ και Ενώσεις αποστράτων αξιωματικών, συνταξιούχων ΟΤΕ, κλπ.

Τέλος, η έκδοση αποφάσεως, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων ακυρώσεως και των θεμάτων που τέθηκαν δεν αναμένεται σύντομα.

Σ.Α.Σ Ε.Η.Ε