ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις: αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, αστάθεια των ενεργειακών τιμών και διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Πρέπει επίσης να μειώσουμε τον αντίκτυπο του τομέα της ενέργειας στο περιβάλλον.

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική.

Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έχει 3 κύριους στόχους:

Ενεργειακή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σχέδια για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Μ' αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσουμε ασφαλήοικονομικά προσιτή και φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η ενέργεια θα ρέει ελεύθερα διαμέσου των εθνικών συνόρωνΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• στην ΕΕ. Με τη βοήθεια νέων τεχνολογιώνΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••, μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσηςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• και ανακαινισμένων υποδομώνΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• θα μειωθούν οι λογαριασμοί των νοικοκυριών, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και δεξιότητες, και θα τονωθούν η ανάπτυξη και οι εξαγωγές.

Η Ευρώπη θα μετατραπεί σε μια βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Θα είναι πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• και στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Παράλληλα, η Ενεργειακή Ένωση θα βοηθήσει την Ευρώπη να μιλά με μία φωνή σε παγκόσμια ενεργειακά ζητήματαΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••.

Η Ενεργειακή Ένωση θα έχει ως βάση την υφιστάμενη ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει ένα Πλαίσιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα το 2030Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• και τη Στρατηγική για την Ενεργειακή ΑσφάλειαΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••.

Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας

Η ΕΕ έχει θέσει ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050.

Στόχοι για το 2020:

  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
  • άντληση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.

Στόχοι για το 2030:

  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%
  • άντληση τουλάχιστον του 27% της ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές
  • αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27-30%
  • διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15% (δηλαδή το 15% της ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ πρέπει να μπορεί να μεταφέρεται και προς άλλες χώρες της ΕΕ).

Στόχος για το 2050:

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Ποιες είναι οι επιδόσεις μας μέχρι σήμερα;

Η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του 2020:

  • οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 18% την περίοδο 1990–2012
  • το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έφθασε στο 14,1% το 2012, σημείωσε δηλαδή άνοδο σε σχέση με το 8,5% που ήταν το 2005
  • η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να βελτιωθεί κατά 18–19% έως το 2020. Βρισκόμαστε δηλαδή πολύ κοντά στον στόχο του 20%. Μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε πλήρως τον στόχο που έχουμε θέσει, εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις τ