Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η έκθεση του Φίλιπ Αλστον που διαβιβάστηκε εκ μέρους του Αντόνιο Γκουτερες στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καταμαρτυρεί πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια σύγχρονη γάγγραινα ιδιωτικοποιήσεων στον σύγχρονο κόσμο που ξεκίνησε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η οποία επιβλήθηκε στο όνομα των περικοπών δαπανών και της λιτότητας.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας που παρακολουθά τέτοιες διαδικασίες σε 139 χώρες στους τομείς:- ενέργειας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης που αφορά 7,023 περιπτώσεις συνολικού ύψους επενδύσεων 1,8 τρις δολαρίων και ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην ΕΕ καταγράφηκαν 1,749 συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αξίας 336 δις ευρώ στους τομείς μεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης κλπ. εντούτοις παρά την μεγάλη καμπάνια που γίνεται εκ μέρους διαφόρων κρατικών και μη φορέων για την ευστοχία των ιδιωτικοποιήσεων και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος εντούτοις από το 2000 – 2015 παρατηρήθηκε σε 37 διαφορετικές χώρες, 235 περιπτώσεις επαναδημοτικοποιησης εταιρειών ύδρευσης, επίσης ενέργειας, συλλογής απορριμμάτων, εκπαίδευσης, υγείας σε 1600 πόλεις.

Η αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες παίρνουν τα κέρδη ενώ οι κυβερνήσεις παίρνουν τις ζημιές.

Η έρευνα του ελεγκτικού Συνεδρίου του Ηνωμένου Βασιλείου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα σχήματα της ιδιωτικής χρηματοδότησης αποδείχθηκαν υπερβολικά δαπανηρά και ελάχιστα αποδοτικά στους τομείς νοσοκομείων, σχολείων και διαφόρων δημόσιων δαπανών όπου αναφέρονται συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα π.χ. σε Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, κλπ.

Η έκθεση του αναφερόμενου Συνεδρίου καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι ιδιωτικοποίησης χαρακτηρίζονται από ευρείες ελλείψεις και ελάχιστα οφέλη. Η έκθεση του ΟΗΕ κάμνει μνημεία «για εξάλειψη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την περαιτέρω περιθωριοποίηση των χαμηλών εισοδημάτων και όσων ζουν στην φτώχεια».

Ο διεθνούς φήμης καθηγητής της Νομικής Φίλιπ Αλστον στο twitter του σημειώνει πως «η φτώχεια είναι μια πολιτική επιλογή» και πως «οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν πάψει να παραβάλλονται στη βάση της χρηστικής τους πλευράς και έχουν μεταμορφωθεί σε μια ιδεολογία διακυβέρνησης».

Έχουν μεταμορφωθεί σε ιδιωτικές οντότητες, αφοσιωμένες στην μεγιστοποίηση των δικών τους κερδών αγνοώντας την σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των κοινοτήτων.

Χρέος και καθήκον των μη νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων είναι να μελετήσουν προσεκτικά την αναφερομένη έκθεση του ΟΗΕ και να μη παρασυρθούν από τα μεγάλα λόγια και ωφελιμότητα γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις αλλά να προβούν στις ωφέλιμες εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ανάγκη οι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες προς περαιτέρω οφέλη για τις κοινότητές τους.

Γράφει: Χαράλαμπος Μερακλής