ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η εκδρομή για ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΕΜΕΑ που δεν έγινε λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί με το ίδιο πρόγραμμα την Κυριακή 28/10/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συνδέσμου.