Β' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΗ

Β' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΗ
23 ΜΑ'Ι'ΟΥ 2020
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΝΑΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ