ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΆ

Αυτοί οι Συνάδελφοι για μια ακόμη φορά θα βγάλουν τη ΔΕΗ ασπροπροσωπη. Με γνώσεις, με εμπειρία και αφοσίωση στο καθήκον δίνουν καθημερινά το παρόν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κρύο, χιόνι, χαλάζι, βροχή, καύσωνα. Αυτοί μαζί με όλο το δυναμικό του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, στα Ορυχεία, τους Σταθμούς,τα Δίκτυα, στα Νησιά μας, παντού. Αυτοί και μόνο αυτοί, ούτε οι ανταγωνιστές, ούτε οι πάροχοι,που τάζουν λαγούς με πετραχήλια στην πελατεία τους.

 

ΚΡΑΤΑΤΕ ΦΙΛΟΙ ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΆ Σ'ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ.