images/saseheskitsa/tmimasintaksiodotikwn.jpg

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο για Eργαζoμένους

   Εκτός από τις κρατήσεις που επιβλήθηκαν με τα αντεργατικά μέτρα των Ν.3833/10, Ν.3845/10, Ν.3986/11 και τελευταία του Ν.4024/11 και περιόρισαν ήδη τους μισθούς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΔΑΝΠΟ και της ΔΟΛ-ΔΕΗ:

Δικαίωμα συνταξιοδότησης

Συνάδελφοι,

Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, να σας ενημερώσουμε, σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούνται, για να γνωρίζετε πότε θεμελιώνετε δικαίωμα και πότε συνταξιοδοτήστε, με βάση αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Ενόψει των επαπειλούμενων αντεργατικών μέτρων και με αφορμή την εξαγγελία για αύξηση των ορίων ηλικίας, φέρνουμε στην επικαιρότητα μια άριστη εργασία που παρουσίασε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, στον «ΠΑΛΜΟ», τεύχος 112/7 & 8/2010.

Η προσωπική μελέτη των στοιχείων θα δώσει απάντηση στον καθένα Συνάδελφο-φισσα για το πότε και πώς συνταξιοδοτείται.

Παράλληλα σας στέλνουμε την 122/2012 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με βάση την οποία σας έγιναν το μήνα Νοέμβριο κρατήσεις για την διαφορά που προέκυψε από την 134/29.5.2012 απόφαση Δ.Σ.

Τέλος, με το Ενημερωτικό Σημείωμα που θα σας στείλουμε, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ψήφιση ή μη (όπως εμείς ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε), θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

                                                                                                                                                    Σ.Α.Σ Ε.Η.Ε

ΘΕΜΑ : Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στο θέμα της συνταξιοδότησης

      Με την απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3088/2007 κρίθηκε ότι ρύθμιση που συνεπάγεται διαφορετική μεταχείριση άνδρα ασφαλισμένου του Ταμείου Νομικών έναντι γυναίκας ασφαλισμένης του αυτού Ταμείου συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση με βάση το φύλο και επομένως αντίκειται στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 116, που κατοχυρώνουν την ισότητα των δύο φύλων.

    Σας επισυνάπτουμε γι αυτό το λόγο τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα  στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ μας για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ προκειμένου να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι σε ποια κατηγορία εντάσσονται, σύμφωνα με τον ασφαλιστικό χρόνο που έχουν συμπληρώσει.

 

                                                                                                                                  Σ.Α.Σ  Ε.Η.Ε

ΘΕΜΑ : Πλασματικά Χρόνια - Προϋποθέσεις αναγνώρισης

   Έως επτά έτη πλασματικό χρόνο ασφάλισης θα μπορούν να αναγνωρίζουν οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου από το 2015.  Από το τρέχον έτος οι ασφαλισμένοι  δίνανται να αναγνωρίσουν τέσσερα έτη και σταδιακά να φθάσουν στα επτά το 2015. Μεταξύ αυτών που αναγνωρίζονται είναι τα έτη σπουδών, ο χρόνος ανεργίας κλπ.

Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παράγραφος 1 και 2 του Νόμου 2084/92.

Σε συνέχεια της από 29/3/2010 επιστολής μας, σας γνωρίζουμε ότι για το εν λόγω θέμα εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 283/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος παρεπέμφθη σε  επταμελές τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγρ. του Π.Δ. 18/1989 (Α΄).

Με την 2191/2007 απόφασή του το Α’  Τμήμα του ΣτΕ δικαιώνει οριστικά και αμετάκλητα τον προσφεύγοντα.

Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την 771/2008 απόφασή του αναγνωρίζει το δικαίωμα του εκκαλούντος να λάβει την προσαύξηση που δικαιούται στη σύνταξή του για τα χρόνια πέραν της 35ετίας, χωρίς τον περιορισμό του τετραπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηναίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναλόγως αναπροσαρμοσμένου.

Όλα τα ανωτέρω σας τα παραθέτουμε προκειμένου να αντικρούσουμε πληροφορίες ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις που να δικαιώνουν τους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν, σύμφωνα με τον Νόμο 2084/1992, νόμιμες προσαυξήσεις για το χρόνο που εργάστηκαν πέραν της 35ετίας.

Σας παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να αποσυρθεί το προκληκτικό και μη νόμιμο έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/680/44/17.3.2010.

Σ.Α.Σ  Ε.Η.Ε

Διασφάλιση Αποσπασμένων Συναδέλφων στο ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ/ΔΕΗ κλπ.

Όπως σας είναι ήδη γνωστό και έχετε και εσείς καταγγείλει με σχετική ανακοίνωσή σας, ο Κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσεται σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο στον ΕΟΠΥΥ από 01-05-2012.

Καταγράφοντας την ανασφάλεια των Συναδέλφων που είναι αποσπασμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑΠ/ΔΕΗ και οι οποίοι επανειλλημένα έχουν δεχθεί παρόμοιες επιθέσεις, σας παρακαλούμε επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας, στα πλαίσια της έναρξης των συζητήσεων με τη Διοίκηση της ΔΕΗ για την υπογραφή νέας ΣΣΕ, να μεριμνήσετε για την επιβεβαίωση και διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Κ.Κ.Π. ΔΕΗ των συγκεκριμένων Συναδέλφων αλλά και όλων των Συναδέλφων αποσπασμένων σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τις θυγατρικές.

Γνωρίζετε ότι παρότι ο αριθμός τους στο Ασφαλιστικό έχει συρρικνωθεί, εξακολουθούν να προσφέρουν αγόγγυστα τις υπηρεσίες τους εξυπηρετώντας κατά τον καλύτερο τρόπο όλους τους Ασφαλισμένους, Εργαζόμενους και Συνταξιούχους της ΔΕΗ.

Σ.Α.Σ  Ε.Η.Ε