images/saseheskitsa/tmimasintaksiodotikwn.jpg

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης - Βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2014

1. Για τους συνταξιούχους ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΟΜΕΩΝ, ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ, τα ποσά των συντάξεων και των φόρων είναι προσυμπληρωμένα στη φόρμα της φορολογικής τους δήλωσης από το ΤΑΧΙS/ΓΓΠΣ.

2. Οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ θα μπορούν να εκτυπώνουν για προσωπική χρήση τις βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2014 από τις ιστοσελίδες: www.etea.gov.gr & www.idika.gr (στην επιλογή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΤΕΑ). Η ανάρτηση των βεβαιώσεων, ανά πρώην Ταμείο-Τομέα-Κλάδο και Λογαριασμό, θα γίνεται σταδιακά.

3. Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων, Τομέων, Λογαριασμών: ΕΛΕΜ – ΤΑΠΤΠ –ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, θα μπορούν να παραλαμβάνουν, για προσωπική χρήση, τις βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2014 από τις Τράπεζες, με τη διαδικασία που ίσχυε και κατά τα παρελθόντα έτη.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑ.

 
Οδηγίες για την εκτύπωση Βεβαιώσεων Αποδοχών
 για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ

Με τα παιδιά στη σύνταξη: Πώς κερδίζετε χρόνο ασφάλισης με πλασματικά;-Πώς θεμελιώνετε νωρίτερα τα ευνοϊκά όρια ηλικίας;

Τα παιδιά, έκτος από χαρά, είναι και μια επιπλέον ευκαιρία για πρόωρη, μειωμένη ή, ακόμη και πλήρη, σύνταξη. Τόσο για την μητέρα, όπως γνωρίζαμε παλαιότερα και ισχύει ακόμη –σε ορισμένες περιπτώσεις θεμελίωσης με τα παλαιά συνταξιοδοτικά όρια- στον ιδιωτικό τομέα, τις ΔΕΚΟ, τις δημοσίου ενδιαφέροντος τράπεζες, τα ειδικά ταμεία (Τύπου κ.λπ.) και σε ορισμένα ταμεία επιστημόνων-ελευθέρων  επαγγελματιών (ΕΤΑΑ), όσο και...για τους δύο γονείς στον δημόσιο τομέα.

Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού Ασφαλίσεων για το Εφάπαξ.

Ο κος Στρατούλης ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα της βουλευτού Ν. Κοζάνης κας Μακρή προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα συνταξιούχων που εργάζονταν στη ΔΕΗ, οι οποίοι ενώ υπέβαλλαν αιτήσεις καταβολής εφάπαξ βοηθήματος το τελευταίο τρίμηνο του 2013, δεν το έχουν λάβει ακόμα εξ’ αιτίας  της νομοθετικής ασάφειας και προχειρότητας της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας.

ΘΕΜΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ

elldim

 

 

1. Κάθε ασφαλισμένος που αποχωρεί από την ενεργό δράση λόγω συνταξιοδότησης, μετά από αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του, λαμβάνει 5.000,00 € έναντι ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο τμήμα Εσόδων και Απονομής ΕΦΑΠΑΞ ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ, στη γραμματεία του Τμήματος, από την οποία μπορεί να προμηθευτεί το έντυπο της δήλωσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους που είναι ΑμεΑ, για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την απαλλαγή φόρου εισοδήματος

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους που είναι ΑμεΑ, για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την απαλλαγή φόρου εισοδήματος :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014:

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 Πληροφορίες : Κ. Παναγοπούλου Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 FAX : 210 3375001 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013.

ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. πρωτ. 71/13.01.2014 έγγραφο της ΕΣΑΑ.

β) Το αριθ. πρωτ. 784/13.01.2014 έγγραφο του ΠΣΜεκΝ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23.07.2013) απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία:

α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,

β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες,

γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν, βάσει της παρ.1 του άρθρου 72 του ιδίου ως άνω νόμου, για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν.4172/2013, ορίζεται ότι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.

3. Κατά συνέπεια, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, κατά την καταβολή συντάξεων σε ανάπηρους πολέμου, σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά (που έχουν υποστεί βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους), όπως επίσης και κατά την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος, αλλά και των λοιπών προνοιακών επιδομάτων σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία που τα δικαιούνται, δεν θα πρέπει να παρακρατείται φόρος

εισοδήματος. Περαιτέρω, από τις οικείες διατάξεις προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος και κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που παρουσιάζουν.

4. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας του ενδιαφερόμενου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Εξάλλου, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας, ούτε γίνεται δεκτή η αίτησή του για εξέταση από τις επιτροπές του ΚΕ.Π.Α και εφόσον λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επειδή παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, μπορεί, αντί των πιο πάνω αποφάσεων, να προσκομίσει βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01.09.2011.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Σε περίπτωση που εκδίδονται ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της υπόψη απαλλαγής.

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στα αρμόδια πρόσωπα για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των ενδιαφερομένων, με σκοπό την απόδειξη της ιδιότητας αυτών ως ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος στα καταβαλλόμενα ποσά μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας.

Ακριβές αντίγραφο                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                               ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

                                                                                            Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Σ.Α.Σ Ε.Η.Ε