Δ.Σ - Εξελεκτική Επιτροπή - ΓΣ

Πρόεδρος: ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ταμίας: ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Aναπλ.Γεν.Γραμματέας: ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έφορος Εκπαίδευσης-Πολιτισμού: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Έφορος Περιουσίας Συνδέσμου: ΚΙΑΜΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΒΟΥΖΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γραμματέας: ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

   2009