images/saseheskitsa/tmimanomikwn.jpg

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΚΑ.

Σας διευκρινίζουμε σύμφωνα με ενημέρωση από το Νομικό μας Σύμβουλο, ότι η αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων κρίνεται από την έδρα του ταμείου που εκδίδει τη συνταξιοδοτική απόφαση και εκδίδει τα συνταξιοδοτικά σημειώματα.

ΘΕΜΑ: H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Με αφορμή τις ενστάσεις που σας ζητήσαμε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής, σχετικά με τη σημασία που έχει η υποβολή ενστάσεων.Οι συνέπειες από την άσκηση αιτήσεων, ενστάσεων κ.λ.π. είναι αφενός μεν, δικονομικές, ήτοι: α) διακόπτεται η προθεσμία για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος, υπό προϋποθέσεις δε και ανάλογα με την φύση του αιτήματος, διακόπτεται και η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος, ενώ β) συνάγεται και τεκμήριο πλήρους γνώσεως της πράξεως της διοίκησης από την ημερομηνία άσκησής τους, αφετέρου δε, ουσιαστικές, ήτοι: α) υποχρεώνουν την διοίκηση να προβεί σε αιτιολογημένη απάντηση, με βάση την οποία θα εκτιμήσει ο διοικούμενος την περαιτέρω πορεία του χειρισμού της υποθέσεώς του, άλλως, σε περίπτωση μη απαντήσεως, ελέγχεται από τα δικαστήρια αν αυτή η συμπεριφορά της διοίκησης επέφερε δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του διοικούμενου και επομένως δύναται να οδηγήσει σε αποζημιωτική ευθύνη, β) εκπληρώνεται το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως, δεδομένου ότι ο διοικούμενος εκθέτει τις απόψεις του για κάθε ζήτημα νομικό ή ουσίας σε σχέση με την υπόθεσή του και γ) εφόσον η διοίκηση προβεί σε απάντηση, δημιουργείται, υπό προϋποθέσεις, «εκτελεστότητα» της πράξης αυτής, επομένως επιπλέον δυνατότητα για προσβολή με αίτηση ακυρώσεως, πέραν προφανώς της ενδεχόμενης δυνατότητας προσφυγής στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Σ.Α.Σ  Ε.Η.Ε

Δημοσιεύματα για απόφαση του ΣτΕ

Θέμα: Δημοσιεύματα για απόφαση του ΣτΕ

Σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα οποία γίνεται αναφορά στο «περιεχόμενο» της αναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με τις περικοπές που επεβλήθησαν σε πλήθος συνταξιούχων, με τους νόμους 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΘΕΜΑ: Συζήτηση στο Στε - 11/3/2014

Στην επταμελή σύνθεση του Α΄ Τμήματος του Συμβούλιου της Επικρατείας συζητήθηκαν την 11.3.2014, προσφυγές συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ που ζητούν να κριθούν αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οι περικοπές των κυρίων και επικουρικών συντάξεών τους που έγιναν κατ΄ επιταγή μνημονικών νόμων.

Όπως υπογραμμίζουν οι συνταξιούχοι οι συντάξεις τους, μειώθηκαν από 20% έως 40% (ανάλογα με το ύψος τους) και οι επικουρικές κατά 15%.

Οι συνταξιούχοι αναφέρουν ότι από 1.11.2011 οι συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ, μειώθηκαν κατά 20% και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ό έτος της ηλικίας τους μειώθηκαν για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, κατά 40%, ενώ οι επικουρικές συντάξεις του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μειώθηκαν από το ίδιο χρονικό σημείο (1.1.2011) κατά 15%.

Στις αιτήσεις τους οι συνταξιούχοι υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότας, ενώ παράλληλα παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, όπως και η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Ακόμη, υποστηρίζεται ότι οι επίμαχες μειώσεις προσκρούουν και στην ΕΣΔΑ η οποία προστατεύει την περιουσία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι αποδοχές των εργαζομένων και οι συντάξεις.

Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν από το ΣτΕ, δεδομένου ότι εκδικάστηκαν με το ν. 3900/2010, θα αποτελέσουν τον υποχρεωτικό «πιλότο» για τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της χώρας που εκκρεμούν εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις

Είνα σαφές ότι οι αποφάσεις που θα εκδοθούν, θα αποτελέσουν "οδηγό" και για τις αγωγές που έχουν καταθέσει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, υπό την έννοια  ότι θα καταδείξουν το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα δικαστήρια τα επόμενα χρόνια.

ΘΕΜΑ: Απόφαση ΣτΕ για κατηγορία ΕΝΣΤΟΛΩΝ.

Η κατ’ αρχήν απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ για τις κρατήσεις του Ν.4093/12 στην ειδική κατηγορία ΕΝΣΤΟΛΩΝ θα αποτελέσει βασικό στοιχείο, αφού πρώτα διαβασθεί και μελετηθεί όταν καθαρογραφεί περίπου σε (4)τέσσερις μήνες, για τη διεκδίκηση των μειώσεων στους Μισθούς και τις Συντάξεις και από άλλες κατηγορίες Πολιτών.
Ο Σύνδεσμος μας ήδη έχει ενημερώσει τα Μέλη του και η πλειοψηφία τους έχουν καταθέσει σχετικές ενστάσεις για τις κρατήσεις που έγιναν με το Ν.4093/12.
Σημ. Η υποβολή αγωγών θα προκύψει μετά από τη Νομική ερμηνεία, της παραπάνω απόφασης.

Εισφορά Αλληλεγγύης

Προκειμένου να υπάρχει ορθή και τεκμηριωμένη ενημέρωση των μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μας σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα και «πληροφορίες» για δήθεν έκδοση αποφάσεως με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης των άρθρων 29 και 38 ν. 3986/2011, οι Νομικοί Σύμβουλοι μας γνώρισαν τα εξής:

  1. Απόφαση και δη τελεσίδικη, κατά της άνω εισφοράς (κατά τις διακρίσεις της) δεν έχει εκδοθεί από κανένα δικαστήριο, καθόσον είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αντίθετα οι αρχικοί μνημονιακοί νόμοι και συγκεκριμένες διατάξεις του 3986/2011, έχουν κριθεί συνταγματικές, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με όλες τις δεσμευτικές συνέπειες που οι αποφάσεις αυτές μπορεί να έχουν σε μελλοντική κρίση των δικαστηρίων για όμοια θέματα.
  2. Η άνω εισφορά αφορά, η μεν του άρθρου 29, το συνολικό ετήσιο εισόδημα (μέχρι και τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν το 2015), η δε του άρθρου 38 τις τακτικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις όλων των μισθοδοτούμενων υπάλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Ν.Π.Ι.Δ.
  3. Όμως: α) Καμία βιασύνη δεν χρειάζεται για κατάθεση αιτήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεδομένου ότι, ναι μεν διακόπτεται η παραγραφή, αλλά πρέπει παράλληλα ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει ατομική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια με κόστος δυσανάλογο και να επωμιστεί ένα μακροχρόνιο ατομικό δικαστικό αγώνα, με, κατά την άποψή μου, μη αίσια έκβαση, δεδομένης και της δημιουργηθείσης νομολογίας του Σ.τ.Ε. β) Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εφόσον ανώτατο δικαστήριο της χώρας, κρίνει αντισυνταγματικές τις συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 3986/2011, κάτι για το οποίο συστήνουμε να αναμείνετε, υπάρχουν δυνατότητες δικαστικής διεκδίκησης.