ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΚΑ.

Σας διευκρινίζουμε σύμφωνα με ενημέρωση από το Νομικό μας Σύμβουλο, ότι η αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων κρίνεται από την έδρα του ταμείου που εκδίδει τη συνταξιοδοτική απόφαση και εκδίδει τα συνταξιοδοτικά σημειώματα.

 

Για τους συνταξιούχους ΔΕΗ αρμόδιο είναι ακόμα και σήμερα το ΤΑΠ-ΔΕΗ στην Μυλλέρου 13. Επομένως τα όσα δημοσιεύθηκαν αφορούν στο ΙΚΑ και μόνο, οι Συνταξιούχοι του οποίου λαμβάνουν βάσει οργανωτικής δομής συνταξιοδοτική απόφαση από το κατά τόπον αρμόδιο υποκατάστημα.