ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 14-3-2022
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣτΕ

Σύμφωνα με τις με αριθμούς 545/2022 και 546/2022 αποφάσεις της Ολ. του Σ.τ.Ε επί αιτήσεων συλλόγων συνταξιούχων και της ΠΟΣ/ΔΕΗ κρίθηκε ότι: α) δεν παραβιάζει το Σύνταγμα η χορήγηση επικουρικών συντάξεων ΔΕΗ σε αποχωρήσαντες μετά την 1.1.2015, έστω και αν αυτοί λαμβάνουν ποσά διπλάσια ή και τριπλάσια σε σχέση με τους παλαιούς συνταξιούχους με τα ίδια ασφαλιστικά δεδομένα. β) Η διάταξη του άρθρου 4 ΠΔ 245/75 σύμφωνα με την οποία, «η επικουρική σύνταξη ανέρχεται στο 25% της κύριας σύνταξης», θεωρείται κατηργημένη με το άρθρο 44 ν. 4670/2020 σε συνδυασμό και με το άρθρο 6 της Υ.Α. 17537/989/6.5.2020.

Συμπέρασμα: «Νομιμοποιήθηκε» το νέο σύστημα χορήγησης επικουρικών συντάξεων που θεσπίστηκε με το ν. Βρούτση και ακολούθως η καταβολή επικουρικών συντάξεων ΔΕΗ «δύο ταχυτήτων».

Σημ. : Αναλυτικότερα στο Ενημερωτικό Σημείωμα Απριλίου 2022.