ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016
 
Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 - 5 - 2016 με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και η σύνταξή τους υπολογίστηκε με το Ν. 4387/16, θα πάρουν αναδρομικά και η σύνταξή τους θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4670/20. 
Σημείωση : Η υλοποίηση της εν λόγω απόφασης θα γίνει σταδιακά.