ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11 - 2 - 23 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

Την ΠΕΜΠΤΗ 23/2 όσων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/2 όσων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Η πληρωμή αυτή θα έχει και την αύξηση του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ για όσους βέβαια δεν είχαν προσωπική διαφορά και πήραν αύξηση τον Φεβρουάριο 7,75% η οποία στη πραγματικότητα ήταν περίπου 4%. ( ΕΑΣ και Φόρος , έφαγαν την μισή αύξηση). Στις 15/2 θα αναρτηθούν στον eΕΦΚΑ τα ενημερωτικά των Συντάξεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και εκεί θα φανεί το πως και τι υπολόγισαν, τι κράτησαν, πως διαμορφώθηκε το καταβαλλωμενο ποσό της Κύριας Σύνταξης, πως και γιατί μειώθηκε η Επικουρική Σύνταξη. Το πως και γιατί οι έχοντες 'θετική' προσωπική διαφορά (Κατρουγκαλου & Βρουτση) δεν πήραν καμία αύξηση, αλλά και συνεχίζουν να ΧΡΩΣΤΟΥΝ !!