ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Όπως μας ενημέρωσε ο νομικός μας σύμβουλος κ. Στ. Ξανθάκος εξεδόθη σήμερα η υπ. αριθμ. 11244/2023 απόφαση του Διοικητικού Πρ. Αθηνών και έγινε δεκτή μία ακόμα αγωγή μελών μας(45 ονόματα), η οποία ακύρωσε τις παράνομες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και διέταξε την επιστροφή τους εντόκως. Σημ. Θα ειδοποιηθούν από το Σύνδεσμο μας με επιστολή ολοι οι δικαιωθέντες καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που δικαιούνται.