ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ Μ.Τ/Χ.Τ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΙΝ ΚΑΝΩ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

  1.  Συζητώ και κατανοώ το τι πρόκειται να κάνω.

  2. Διαπιστώνω την κατάσταση που βρίσκονται τα μέσα απομόνωσης (Δ/Φ, Δ/Ι) του πίνακα Μ.Τ, δηλαδή αν είναι  ανοικτά (OFF) ή κλειστά (ON) (Μιμικό διάγραμμα-Οπτικός έλεγχος).

ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

  3. Μετά το χειρισμό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κάνω επαλήθευση του χειρισμού (Μιμικό διάγραμμα-            Οπτικός έλεγχος).

  4. Εξασφαλίζω ότι ΔΕ θα γίνει κατά λάθος χειρισμός (Λουκέτο).

                                                                                                                              

ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

  5. Παίρνω κάρτα ΔΙΑΚΟΠΗΣ.

  6. Κάνω έλεγχο ελλείψεως τάσεως.

  7. Τοποθετώ γειώσεις εργασίας  ( και ανοίγω το μέσο ζεύξεως του πελάτου, όταν συντηρείται Υ/Σ Β.Κ.)

  8. Οριοθετώ τη Ζώνη Εργασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  9. Ελέγχω και χρησιμοποιώ τα ατομικά και ομαδικά εφόδια ασφαλούς εργασίας.

  10. Προσέχω, κρίνω, συζητώ, εφαρμόζω τις οδηγίες.

  11. ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΑΝΤΑ και εφαρμόζω το τετράπτυχο:

ΑΠΟΜΟΝΩΝΩ, ΕΛΕΓΧΩ, ΓΕΙΩΝΩ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ.

  12. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΩ τις απαραίτητες αποστάσεις. Δεν υπερβαίνω τα όρια.

  13. Αποφεύγω την επαφή με τα στοιχεία της Μέσης Τάσεως, που είναι εκτός τάσεως αν δεν έχουν γειωθεί και        βραχυκυκλωθεί.

  14. Το ατύχημα στη Μέση Τάση δε γίνεται μόνο με επαφή, αρκεί και μια προσέγγιση.

  15. Η κούραση πνευματική και σωματική είναι κακός σύμβουλος.

  16. Διατηρώ καθαρούς και ελεύθερους τους χώρους Υ/Σ, αποκλείω την είσοδο ζώων, ερπετών κλπ.

  17. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν ενοχλώ τους συναδέλφους.

  18. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Το πρώτο λάθος στη Μέση Τάση συνήθως είναι και το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.