ΙΕΚ ΔΕΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 2018

 Τον Οκτώβριο του 2018 αναμένεται να λειτουργήσει το πιστοποιημένο  ΙΕΚ της ΔΕΗ ενεργειακού χαρακτήρα στους χώρους των Σχολών Εκπαίδευσης του ΑΗΣ Καρδιάς και παράρτημα στη Μεγαλόπολη. Αυτό ανακοίνωσε μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ Κοζάνης ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της ΔΕΗ Δημήτρης Καρέλης. Η ΔΕΗ φιλοδοξεί, όπως είπε ο κ. Καρέλης να καταστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια ένας κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός με βάση και την τεράστια τεχνογνωσία που διαθέτει και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Θα προσφερθούν εξειδικευμένα προγράμματα εστιασμένα στον τομέα της ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Διευκρίνισε πάντως ο κ. Καρέλλης πως η φοίτηση στο ΙΕΚ ΔΕΗ δεν θα συνεπάγεται και απορρόφηση στην επιχείρηση καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει θεσμοθετηθεί καθώς οι προσλήψεις γίνονται σήμερα μέσω ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η ολοκλήρωση του σχεδιασμού των τελικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εστιάσουν σε όλου στους τομείς ενέργειας.