Α’ Συνάντηση Στελεχών Εκπαίδευσης 25-4-2013 ΣΤΕ Αθήνας

    Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά αλλά και για το ΣΥΝΔΕΣΜΟ μας ακόμη μεγαλύτερη, η αποδοχή της πρότασής μας να πραγματοποιήσουμε την Α’ Συνάντηση Στελεχών Εκπαίδευσης εδώ στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΣΤΕ Αθήνας στην Άνοιξη Αττικής.
Ρίγη συγκίνησης, που συνοδεύουν χιλιάδες αναμνήσεις, πλημμυρίζουν το νου και την καρδιά μας.
Με την πρωτοβουλία μας αυτή, δηλαδή να συναντηθούν τα στελέχη της Εκπαίδευσης Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι μέλη του Συνδέσμου και στελέχη της ΔΕΗ, θέλαμε να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν πόση βαρύτητα και σημασία δίνει ο Σύνδεσμός μας στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.


Μέσα από τη συνάντηση των εμπνευστών της ίδρυσης των Σχολών ΔΕΗ και των Εκπαιδευτών θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα το νόημα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.
Στόχος όλων των συντελεστών της δημιουργίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ήταν και είναι η μεταλαμπάδευση των γνώσεων που αποκτήσαμε, στις νέες γενιές. Η διαρκής επιμόρφωση και η γνώση επίσης γιατί στο αντικείμενο της εργασίας μας η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία.
Γι αυτό το λόγο σμιλεύουμε τις συνειδήσεις όλων των μελών μας, βομβαρδίζοντας τους εκτός από την συνήθη και τρέχουσα ενημέρωση και με διάφορα επιμορφωτικά θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος.
Συντηρούμε με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον των Συνταξιούχων και ενισχύουμε τη δράση των Εργαζομένων.
Καταγράφοντας όλο αυτό τον καιρό τα στοιχεία κα τις δυνατότητες των μελών μας διαπιστώσαμε ότι έχουμε τη θέληση και τη δυνατότητα να διευρύνουμε την εμβέλεια της δράσης μας και προς τους συμπολίτες μας.
Με μεγάλη διακριτικότητα και σεβόμενοι τις αρχές της δεοντολογίας θέλουμε να τονίσουμε ότι η όποια προσφορά μας δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και γι αυτό θα γίνεται δωρεάν.
Αποφασίσαμε λοιπόν να αναπτύξουμε τον τομέα της Επιμόρφωσης και τον τομέα της Διαχείρισης της Γνώσης.
Α) Συγκεκριμένα με τη συγκρότηση ομάδων από στελέχη Εκπαιδευτές, θα επεξεργαζόμαστε θέματα ευρέως ενδιαφέροντος π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία από την Ηλεκτρική Ενέργεια κ.α. και με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα θα ενημερώνουμε συμπολίτες μας και μαθητές όλων των βαθμίδων.
Εδώ πρέπει να αναφερθώ στη θετική ανταπόκριση που βρήκε η πρωτοβουλία μας αυτή, όταν με επιστολή μας απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας και δια βίου Μάθησης.
Β) Στα πλαίσια δημιουργίας ιστοσελίδας του Συνδέσμου μας θέλουμε να συμβάλουμε θετικά προς όφελος όλων των μελών μας και κυρίως των Εργαζόμενων στις Επιχειρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και αξιοποιώντας σωστά τα στοιχεία διαχείρισης της γνώσης, να καταγράψουμε όλη την εμπειρία των εκπαιδευτών στελεχών μας, ούτως ώστε να υπάρχει μια ουσιαστική αποτύπωση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας τους για όλες τις επόμενες γενιές.
Με αυτούς τους τρόπους ή και άλλους που θα κατατεθούν ως προτάσεις θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλο το Εκπαιδευτικό δυναμικό από Εργαζόμενους και Συνταξιούχους με στόχο την αξιοποίηση της προσφοράς και των γνώσεών τους.
Δεν επιδιώκουμε σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουμε το ρόλο και το έργο της Εκπαίδευσης, ούτε για μια ακόμη φορά τονίζω να αποκομίσουμε υλικά οφέλη.
Θέλουμε να κτίσουμε, όπως κάνουμε μέχρι σήμερα ένα κοινωνικό ιστό πρώτα με τους Εργαζόμενους και τους Συνταξιούχους της Επιχείρησης και στη συνέχεια με όλους τους συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη να μάθουν πράγματα που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν καθημερινά.
Θέλουμε τη συνέχιση της συνεργασίας με όλους τους Συναδέλφους της ΔΕΚΠ και τους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, πλην όμως επιτρέψτε μας να τονίσουμε ότι είμαστε υπέρ του ενός και ενιαίου Κέντρου Εκπαίδευσης και μας δυσαρεστεί τα μέγιστα ο κατακερματισμός της.
Επειδή όμως απευθυνόμαστε σε έμπειρους και υπεύθυνους Συναδέλφους θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι οργανωτικές ανακατατάξεις δεν θα μειώσουν με κανένα τρόπο και για καμία σκοπιμότητα το ρόλο και τους στόχους της εκπαίδευσης.
Τέλος πιστεύοντας ότι θα σας έχουμε όλους συμπαραστάτες στην πρωτοβουλία μας αυτή, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας.

                                                                                                              Σ.Α.Σ Ε.Η.Ε