Ο Σκοπός της Εκπαίδευσης

     Ο Σύνδεσμος μας έχει μεταξύ των άλλων ως σκοπό του την ενεργό συμμετοχή στην Εκπαίδευση και Επιμόρφωση για αυτό έχει συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος με αλλυλεγγύη και με άξονα τον εθελοντισμό μπορεί να παρέχει δωρεάν ενημερώση και επιμόρφωση σε σχετικά θέματα.