4ΗΜΕΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Ο Σύνδεσμός μας διοργανώνει

4ΗΜΕΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΑΠΟ  23/12/2019   ΕΩΣ  26/12/2019

Δηλώσεις συμμετοχής με κατάθεση προκαταβολής μέχρι 22/11/2019 στοτηλ./fax210-5235600 και στο e-mail: sasehe@yahoo.gr.