Επίλυση του θέματος της έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1- 4 του Ν.3863/10, θα επέρχονταν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από 01.01.2015.
     Επειδή, όμως, επίκειται νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή των εν λόγω διατάξεων και με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των συνταξιοδοτικών υπηρεσιών – παροχών του Τομέα, αλλά και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και δη παραιτηθέντων πρώην μισθωτών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., η Υπηρεσία είχε σχετικές επαφές και..
συνεννοήσεις με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 
Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στον ΤΑΠ-ΔΕΗ το με Αριθμ. Πρωτ. Γ32/63/24.04.15 σχετικό έγγραφο. Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία, προβαίνει πλέον στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων για το χρονικό διάστημα από 01.01.15 και εντεύθεν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω έγγραφο.  
 Όσον αφορά, δε, στην έκδοση οριστικών αποφάσεων αυτές θα εκδίδονταιμε επιφύλαξη, ως προς τον τρόπο υπολογισμού βάσει των άρθρων   1 - 4 του Ν.3863/10, ενώ μετά την νομοθετική τακτοποίηση του θέματος θα εκδίδoνται τροποποιητικές αποφάσεις.
 
Δια της παρούσης, η Δ/νση του ΤΑΠ-ΔΕΗ, θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα στη Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών – Δ/νση Παροχών για τη συνεργασία της, ως προς την επίλυση του ζητήματος.Επίσης, ευχαριστεί τους συναδέλφους για την κατανόηση που επέδειξαν.
 
 
 
 
 
Εκ της Διευθύνσεως
 
      του ΤΑΠ-ΔΕΗ