ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΣΕ 2024-25-26

Αυτοί όλοι οι Εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα μέσα απο ένα και μόνο ΚΚΠ και να αμοιβονται αξιοπρεπώς, αφού με την προσφορά τους έχουν συμβάλλει τα μέγιστα και καθοριστικά στην κερδοφορία των Εταιρειών.